MINT A FŐNIX,LELKÜNK MINDIG ÚJRAÉLED..!

"Adjon az Isten 
  szerencsét, 
  szerelmet, forró 
  kemencét, 
  üres vékámba 
  gabonát, 
  árva kezembe 
  parolát, "
NAGY LÁSZLÓ

Menüdoboz
a Vágta így készült..
Diavetítő

Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának,
Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt.

Kicsit a Bikáról,mivel én is ebben a jegyben születtem..!

A Bika föld-jegy lévén megbízható és anyagias. A stabilitás, a birtoklási vágy, a kényelmesség és a makacsság megtestesítője. Alapvetően nyugodt és higgadt, de tanácsos nem felingerelni. A Bika-ember legnagyobb erénye állhatatosságában rejlik. Minden energiáját felhasználja, hogy elérje céljait. Elszántan halad az útján, legyőz minden akadályt.A megszerzett dolgokhoz erősen ragaszkodik.

A Bika-személyiség kulcsszava a biztonság, mind anyagi, mind érzelmi téren. Akkor érzi magát a legjobban, ha a megszokott, jól ismert dolgokkal áll szemben. Bármilyen változás nyugtalanságot vált ki belőle. Minden új szituációban először kivár. Meg kell ugyanis győződnie arról, hogy az új helyzet, az új személy kedvező lesz számára, és csak ezután tudja teljesen elfogadni. Ha ez megtörtént, akár élethossziglan tartó hűséget is fogad. Ez a képessége egyedülálló a jegyek között.

A Bikát érzéki természete fogékonnyá teszi az élet örömeire. Szereti a szép ruhákat, a jó ételeket és italokat, az erotikát, érdeklik a művészetek, a szépség és a kényelem. A Bika-ember ritkán lesz öngyilkos, annyira szeret élni. A makacs külső érzékenyebb, lágyabb bensőt takar. A Bika érzelmes és szenvedélyes, szereti partnerét kényeztetni. Elégedett, ha kedvenc tárgyaival körülvéve otthonában lustálkodhat. Szereti a rendet maga körül, de nem viszi túlzásba.

Az evésben gyakran elveti a sulykot, az ivásban azért mértékletesebb. A minőség fontosabb számára, mint a mennyiség. Föld-elemű jegyként hajlamos arra, hogy kevés folyadékot vegyen magához. Így érthető, miért hajlamos a Bika-ember vesekövesedésre és szorulásra. Keveset mozog magáért a mozgásért, ez is szerepet játszik abban, hogy zsírlerakódásra, hízásra nagyobb esélye van, mint a többi jegy szülötteinek.

Nem szereti, ha sürgetik, a kapkodás irritálja. Alapelve: lassan járj, tovább érsz. Semmihez sem kezd alapos körültekintés nélkül, és amibe belefog, azt be is fejezi. Humora, természetes életvidámsága kellemes emberré teszi. A sértést azonban nem felejti el egyhamar, emlékeihez pedig kifejezetten ragaszkodik. Ez odáig fokozódhat, hogy képtelen túltenni magát egy-egy eseményen, ha az erősen hatott rá érzelmileg. Bár türelme szinte végtelen, ha sokáig dühítik, elborul az agya és haragjában tombol.

Bár a Bikák többsége kifejezetten materiális beállítottságú, ha eljut valamilyen hit elfogadásához, abban tántoríthatatlanná válik. Az is elképzelhető, hogy éppen a matériát isteníti..!

Európé - Agénór szüdoni király lánya volt - a nagy tengerparti, föníciai városok egyikében született. Más források szerint Egyiptomból származott. A Nílus partján fekvő ősi ország szoros kereskedelmi kapcsolatban állt a föníciaiakkal. Agénór úgy vigyázott a lányára, mint szeme fényére, nem akarta, hogy bárki is elcsábítsa. Ezért Zeusznak, az istenek urának ismét furfanghoz kellett folyamodnia, amikor beleszeretett Európéba.

Bika alakját vette fel, és elvegyült Agénór állatai közé, amelyek a Földközi-tenger partján legelésztek. Európé és játszótársai hamarosan felfigyeltek a szép bikára, mivel az olyan szelíd volt mint a bárány Végül Európé összeszedte bátorságát, és felmászott a bika hátára, amely letérdelt előtte.

Zeusz persze csak erre a pillanatra várt, hogy végre elrabolhassa Európét. Még mindig bika alakjában vitte zsákmányát a parthoz, aztán a tenger tajtékában eltűnt a kísérők szeme elől. A bika egy delfin sebességével úszott nyugat felé, előtte Poszeidon tengeristen merült fel kocsistul, és a hullámokat hasítva utat vágott a lányrablónak. Körülöttük tengeri istenek és istennők úszkáltak, mint valami fényes lakodalmi menetben.
Európé csak ekkor tudta meg, hogy elrablója maga a legfőbb isten, Zeusz. A tengeri utazás csak Kréta szigetén fejeződött be - vagyis Európában.

Három fiúgyermekük született, az egyik közülük Minósz, aki később Knósszosz királya lett. Az ő hajói uralták a Földközi- tenger keleti felét. Labirintusában lakott a Minótaurosz, az embertestű, bikafejű lény.